Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden.

Kortingsregelingen

 

Het leven is soms al duur genoeg. Daarom zijn er bij StarsOnStage Dans & Musical een aantal interessante kortingsregelingen van toepassing. Hoe fijn is dat?

Reguliere lessen Dans & Musical en korting

Worden er binnen één gezin meerdere jaarcursussen (reguliere dans of musical) afgenomen dan heeft u bij ons recht op korting.
U krijgt 15% korting op de tweede cursus (ex. BTW) en 30% korting op de derde cursus (ex. BTW). De korting wordt verrekend op het laagste cursusbedrag.

Bijstandsuitkering en korting

Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen een korting van 10% op de eerste cursus. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u aan het inschrijfformulier een document toevoegt waaruit blijkt dat u een bijstandsuitkering heeft. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Demogroepen Urban en korting

Leerlingen die deelnemen aan een demogroep mogen zonder extra kosten deelnemen aan andere reguliere danscursussen. Dit kan enkel indien ze bereid zijn wekelijks de reguliere lessen te komen volgen.

Showgroepen en korting

Leerlingen die deelnemen aan een showgroep betalen wel lesgeld, maar mogen hiernaast  één reguliere dansles gratis bij StarsOnStage volgen. Dit kan enkel indien ze bereid zijn wekelijks de reguliere lessen te komen volgen.

Talent Academy Dans en korting

Leerlingen van de Talent Academy Dans, die aan een reguliere cursus niet zijnde een demogroep, wensen deel te nemen, ontvangen 25% korting op de prijs van deze reguliere cursus(sen). Indien een leerling van de Talent Academy Dans inschrijft voor een demogroep betaalt hij/zij wel het volledige lesgeld. Voor leerlingen uit een demogroep geldt dat zij zonder kosten aan andere reguliere lessen deel mogen nemen.

Er kan maar 1 van bovengenoemde kortingsregelingen van toepassing zijn. De administratie van StarsOnStage kiest automatisch de voor u meest voordelige regeling.