Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden.

Bedrijf en sponsoring

 

StarsOnStage is in een tijd waarin kunst & cultuur soms onder druk staan natuurlijk ook altijd op zoek naar donateurs en sponsoren die kunst & cultuur in het algemeen en talentontwikkeling in het bijzonder een warm hart toedragen. Elke bijdrage in welke vorm dan ook, is meer dan welkom. En dat hoeft geen groot bedrag te zijn!

Als particulier kunt u StarsOnStage steunen door middel van een eenmalige schenking of het afsluiten van een lijfrente. StarsOnStage/Theater de Speeldoos is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat afhankelijk van de vorm waarin de gift gedaan wordt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Als u uw bijdrage in de vorm van een lijfrente schenkt (voor een periode van minimaal vijf jaar) is deze zelfs volledig aftrekbaar. Wij zorgen er desgewenst voor dat de akte kosteloos voor u wordt opgemaakt. Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan StarsOnStage in de vorm van een zuivere gift of sponsorovereenkomst.

Wij bieden ook de mogelijkheid om een specifiek talent te sponsoren. Daarvoor is het Fonds Talentontwikkeling opgericht. U bent van harte uitgenodigd om hier meer over te lezen.

Fonds Talentontwikkeling

Theater de Speeldoos en StarsOnStage onderstrepen het belang van culturele activiteiten en de artistieke ontplooiing bij jonge mensen. De jeugd is niet voor niets de toekomst. Getalenteerde kinderen moeten dan ook de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen, ongeacht hun (financiële) achtergrond. Door de StarsOnStage Talent Foundation op te richten willen wij getalenteerde kinderen, waarvoor deelname aan een van onze Talent Academies niet financieel haalbaar is, toch de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Deze kinderen doen daarvoor uiteraard net als alle andere deelnemers auditie. Bij gebleken geschiktheid is dan vervolgens het enige wat wij van de talenten verlangen een tomeloze inzet en passie tijdens de lessen. Zij hoeven zich verder geen zorgen te maken over de financiën.

Bent u er misschien privé of zakelijk in geïnteresseerd om jonge mensen met minder financiële draagkracht te helpen om hun bijzondere talent of passie verder te ontwikkelen? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met directeur Harry Salfischberger via T 073 657 18 43. Graag bespreekt hij de uitgebreide mogelijkheden met u!