Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden.

Algemene voorwaarden, Privacy & Huisregels

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DANS >>
ALGEMENE VOORWAARDEN MUSICAL >>

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle Europese landen een nieuwe Europese privacywet.

PRIVACYWETGEVING | ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) >>

Huisregels

Voor een prettig verloop van de lessen heeft StarsOnStage een aantal algemene huisregels opgesteld. Wij vragen de leerlingen deze regels door te nemen en zich hier aan te houden.

  • Op tijd aanwezig zijn in de lessen – 15 minuten voor aanvang!
  • Dragen van de gewenste kleding en schoeisel.
  • Het is niet toegestaan de zalen met buitenschoenen te betreden.
  • Geen sieraden en horloges om tijdens de lessen.
  • Geen kauwgom tijdens de lessen.
  • Geen eten en frisdrank in de zalen. Water mag wel.
  • Bij afwezigheid graag afmelden op kantoor.

Rondom voorstellingen wordt van leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities. Voor degenen die meedoen in een voorstelling is deelname aan de generale repetities verplicht, behoudens ziekte of andere dringende redenen.

Alcohol & drugs

In het gehele gebouw van Theater de Speeldoos – StarsOnStage geldt een rookverbod. Theater de Speeldoos – StarsOnStage volgt een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs door leerlingen en cursisten van StarsOnStage. Leerlingen die onder invloed zijn wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Wij nemen, indien van toepassing, in dergelijk geval altijd contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Publicatie Foto- en Filmmateriaal

Lees voor gebruik publicatie foto- en filmmateriaal de Privacywetgeving / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)