U bent hier

bedrijf & sponsoring

StarsOnStage is in een tijd waarin kunst & cultuur soms onder druk staan natuurlijk ook altijd op zoek naar donateurs en sponsoren die kunst & cultuur in het algemeen en talentontwikkeling in het bijzonder een warm hart toedragen. Elke bijdrage in welke vorm dan ook, is meer dan welkom. En dat hoeft geen groot bedrag te zijn!

Als particulier kunt u StarsOnStage steunen door middel van een eenmalige schenking of het afsluiten van een lijfrente. StarsOnStage/Theater de Speeldoos is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat afhankelijk van de vorm waarin de gift gedaan wordt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Als u uw bijdrage in de vorm van een lijfrente schenkt (voor een periode van minimaal vijf jaar) is deze zelfs volledig aftrekbaar. Wij zorgen er desgewenst voor dat de akte kosteloos voor u wordt opgemaakt. Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan StarsOnStage in de vorm van een zuivere gift of sponsorovereenkomst. 

Wij bieden ook de mogelijkheid om een specifiek talent te sponsoren. Daarvoor is het Fonds Talentontwikkeling opgericht. U bent van harte uitgenodigd om hier meer over te lezen.

In een persoonlijk gesprek lichten wij graag alle mogelijkheden toe.